FHU "Targowa", 32-600, Oświęcim, ul.Żwirki i Wigury 31
tel/fax (033)8440352, e-mail: info@restauracjatargowa.pl